Warunki techniczne 2021

26/01/2021; Artur

W 2021 weszły w życie zmiany w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którymi wszystkie nowo budowane domy na terenie UE muszą spełniać zaostrzone wymagania dotyczące niskiego zużycia energii. Nowelizacja przepisów dotyczy również grubszej izolacji podłogi, ścian oraz dachu, energooszczędnej stolarki drzwiowej i okiennej, a także instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Co w praktyce oznacza standard WT 2021? Jaki projekt wybrać, aby spełnić wymogi? Czym powinien charakteryzować się dom energooszczędny? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie. 

Najważniejsze zmiany WT 2021 

 • wprowadzenie maksymalnych wartości zużycia energii pierwotnej – od 1 stycznia 2021 r. – EP < 70 kWh/(m² • rok)
 • wprowadzenie wymogu jednoczesnego spełnienia w nowych budynkach zarówno wymogów izolacyjności, jak i zużycia energii pierwotnej
 • obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla ścian do wartości 0,20 W/m²K
 • obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla dachów i stropodachów do wartości 0,15 W/m²K
 • wyznaczenie maksymalnego współczynnika U dla stolarki na poziomie 0,90 (okna w ścianach) oraz 1,1 (okna połaciowe) i 1,3 (drzwi zewnętrzne)
 • obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla podłóg na gruncie do wartości 0,30 W/m²K

Od 2021 można budować wyłącznie domy energooszczędne, dla których wartość wskaźnika zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP) nie może być większa niż 70 kWh/(m2*rok).  W celu ograniczenia zużycia energii w nowych budynkach należy maksymalnie ograniczyć straty ciepła, zastosować grubszą izolację na dachy, ściany i podłogi, wykorzystać energooszczędną stolarkę okienną i drzwiową, a także odnawialne źródła energii OZE.

Warunki techniczne 2021 kładą też duży nacisk na ekologiczne i odnawialne źródła energii. Odnawialne źródła energii OZE wykorzystują energię:

 • wody
 • wiatru
 • promieniowania słonecznego
 • geotermalną
 • biomasy i biopaliw
 • fal i pływów morskich

stanowią one alternatywę dla tradycyjnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach w bardzo krótkim czasie, co pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii w domu jednorodzinnym poprzez zastosowanie takich instalacji jak pompa ciepła lub kocioł na biomasę do ogrzewania, kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej czy wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych zamieniających energię słoneczną w elektryczną umożliwia częściowe lub całkowite uniezależnienie się od dostawców tradycyjnych paliw, a co za tym idzie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za eksploatację. Ponadto instalacje zasilane OZE są przyjazne dla środowiska – nie wytwarzają szkodliwego CO2 i nie emitują zanieczyszczeń, co przy nasilających się problemach z jakością powietrza i smogiem nabiera szczególnego znaczenia.